Laporan Keadaan Perkara dan Keuangan Perkara

LAPORAN KEADAAN PERKARA DAN KEUANGAN PERKARA  LIPA 1 & LIPA 7 2019
BULAN LIPA1 KEADAAN PERKARA LIPA7 KEUANGAN PERKARA
JANUARI DOWNLOAD DOWNLOAD
FEBRUARI DOWNLOAD DOWNLOAD
MARET DOWNLOAD DOWNLOAD
APRIL DOWNLOAD DOWNLOAD
MEI DOWNLOAD DOWNLOAD
JUNI DOWNLOAD DOWNLOAD
JULI DOWNLOAD DOWNLOAD
AGUSTUS DOWNLOAD DOWNLOAD
SEPTEMBER DOWNLOAD DOWNLOAD
OKTOBER DOWNLOAD DOWNLOAD
NOVEMBER DOWNLOAD   DOWNLOAD
DESEMBER DOWNLOAD   DOWNLOAD